MATLAMAT ALUMNI KIAS

 

 

 

-  Membantu KIAS dalam mencapai visi, misi dan objektifnya.

 

-  Menjaga kebajikan graduan.

 

-  Memberi sumbangan kepada KIAS dari sudut kewangan, tenaga, pemikiran dan lain-lain.

 

-  Mengesan graduan dari masa ke semasa.